Kultur och värderingar

På Nitro Consult arbetar vi efter en prestationsbaserad kultur som drivs av personligt ansvar för leverans av resultat. Vi arbetar utifrån vår mission som lyder; ”Driver miljösäker samhällsutveckling”.

Vision:

Vår vision är att de beställare, entreprenörer och konsulter som anlitar Nitro Consult AB skall lyckas med sin sprängning både ur sprängteknisk synpunkt och med tanke på omgivningspåverkan. Vår vision är därmed ”Konsten att lyckas med sprängning”.

Värderingar:

Vår mission och vision bygger på våra fyra grundvärderingar. Dessa värderingar är centrala för verksamheten och de finns till för att vägleda oss i våra vardagsbeslut. Värderingarna beskriver det agerande som krävs för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett framgångsrikt varumärke som värnar om vår personal, våra kunder, säkerhet och vår miljö.

Personlig utveckling – Det som gör oss unika i branschen är den långa och eftertraktade erfarenhet våra konsulter besitter. I och med detta är det oerhört viktigt för oss att vi har en uttalad utbildningsplan för samtliga anställda men också gedigen och långsiktig kunskapsöverföring från mer erfarna konsulter till en yngre generation. Vi vill ha en företagskultur där vi samtliga hjälps åt, oavsett region och kontor, i krävande arbetsuppgifter.

Öppen kommunikation – Eftersom vi bedriver verksamhet på 8 st olika regioner strävar vi strikt att hålla detta värdeord levande. Genom noga planerade konferenser och andra företagsevenemang delar vi med oss utav varandras erfarenheter och pågående projekt. Vi bedriver en hel del internutbildningar för att spetsa vår kompetens.

Kreativitet – Vi arbetar ständigt för kreativa lösningar som tillför värde både för verksamheten och för våra kunder. Våra kunder ställer höga krav på oss där de förväntar sig uppfinningsrika och väl genomtänkta kundanpassade lösningar. Vi åtar oss att ständigt förbättra, uppfinna och hitta bra lösningar genom att lyssna in kundens behov och utnyttja samtliga våra erfarenheter där alla bidrar till en kreativ arbetsmiljö.

Säkerhet – Vi åtar oss att hålla varandra och samhället säkra. Vårt mål är att helt undvika skador och olyckor. Vi ser därför ständigt till att genomföra säkerhetsutbildningar, rätt säkerhetsutrustning och att anskaffa oss samtliga behörigheter för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt.